Termeni si conditii – FNDA

Termeni si conditii

1. Organizatorul cursurilor, concursurilor, workshop-urilor, degustărilor, denumite in continuare generic “evenimentele”, este FNDA – Federația Națională a Degustătorilor Autorizați. înregistrată la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu CIF 35122655, denumit in continuare „Organizatorul”. Evenimentele se vor derula conform indicațiilor organizatorului, prevederi care vor fi respectate de către toți participanții la evenimente.

2. Participanții la cursuri, vor completa o cerere de înscriere prin care își vor asuma responsabilitatea respectării indicațiilor Organizatorului, moment în care vor achita și costul final al cursului.

3. Participanții se obligă să fie prezenți la fiecare zi de curs și să respecte indicațiilor coordonatorilor cursului respectiv.

4. Lipsa de la cursuri poate duce la o insuficientă pregătire pentru susținerea examenului final și pierderea acestuia. În acest caz, Participantul, nu poate emite pretenții pentru rambursarea costurilor cursului. Rambursarea costului cursurilor se poate face doar dacă cererea de restituire este trimisă cu cel puțin 10 zile înainte de începerea cursurilor.

5. Dacă la absolvirea cursurilor, Participanții doresc să se înscrie ca membri în FNDA, acești vor trebui să respecte Statutul și să semneze o cerere de adeziune prin care își vor asuma obligațiile prevăzute de către acesta.

6. În cazul desfășurării oricărui alt tip de eveniment, Participanții se obligă să respecte întocmai indicațiile coordonatorilor și se fac responsabili de nereușita evenimentului.

7. Organizatorul nu se face responsabil de nerespectarea orarului, a indicațiilor coordonatorilor și de utilizarea necorespunzătoare a ustensilelor, materialelor și a eșantioanelor de produse, de către Participanți. În cazul nerespectării celor prevăzute mai sus și rezultarea rănirii accidentale sau disconfortul Participanților, responsabilitatea este integrala și exclusivă a celor care nu au respectat indicațiile.

8. În cadrul desfășurării activităților specifice evenimentelor, se pot realiza fotografii și înregistrări audio-video, care vor fi utilizate în scopuri de marketing, pentru postări pe rețelele de socializare sau comunicări publice ale Organizatorului. In acest scop, Participanții își oferă acordul ca imaginile și sau înregistrările din timpul evenimentelor sa fie folosite de către Organizator si/sau societățile afiliate în eventuale activități comerciale și/sau de promovare și marketing.

9. În funcție de logistica de care dispune organizatorul evenimentelor, numărul de participanți și posibilitățile concrete de corecție și/sau evitare a unor copii din fotografii, organizatorul poate restricționa participarea la eveniment a unui Participant care și-a exprimat dezacordul privind fotografierea și/sau înregistrarea video.

10. Organizatorul nu va fi responsabil pentru încălcarea dreptului la imagine sau a altor drepturi prevăzute de legislația în vigoare, în cazul publicării de conținut, informații sau imagini, de către ceilalți Participanți, pe rețelele de socializare, sau în mediul online.

11. Toate materialele folosite în timpul activității sunt proprietatea Organizatorului, “Participanții” vor avea pe cât posibil grijă de păstrarea lor. Deteriorarea lor accidentală nu este sancționata de către Organizator.

12. Ideea, toate materialele, tehnicile, activitățile, planșele și imaginile folosite în curs, etc. precum și întreaga programă/structură a cursului sunt proprietatea exclusiva a Organizatorului și a reprezentanților legali ai acestuia și fac obiectul dreptului de autor potrivit Legii nr. 8/1996 a proprietății intelectuale și industriale cât și a drepturilor conexe. Orice încălcare a acesteia prin reproducere, modificare, livrare, distribuire, etc., conduce la sancțiunile prevăzute de către legea mai sus amintită, precum și plata de daune, interese, Organizatorului.