Manifest

MANIFEST

A avea un “produs de calitate” se rezumă de multe ori la aplicarea unor parametri igienico-sanitari standardizați și la achiziționarea certificatelor de orice fel.  GUSTUL este foarte puțin luat în considerație și în acest mod nu este luată în seamă nici exigența consumatorului. Necesitatea de a certifica gustul și savoarea, care sunt o corectă expresie a produsului cumpărat, produs care aparține prin aceste exprimări de gust și savoare, unui teritoriu de origine ce nu este prevăzut și nici protejat de legislație, a dus la nașterea FNDA. GUSTUL nu este supus controalelor intituționale. Ne dorim creșterea exigenței unui concept de “calitate”, subînțeles ca o “garanție controlată” a senzațiilor gustative, ce conduc cu mai multă seriozitate și fără greșeală la produsul declarat pe etichetă.

CEREM, instituțiilor și organelor de control, producătorilor, să fie recunoscută calitatea și în funcție de diversele caracteristici organoleptice și senzoriale ale produsului final cumpărat de către consumator și nu limitată la garanția de securitate sanitară și la certificatele de producător.

CONFIRMĂM că diferența de gust este o caracteristică inalienabilă a produselor, fără de care expresia teritoriului, martor al culturii și al tradiției, munca celor care au știut cum, când să culeagă și să prelucreze materia primă respectând obiceiuri antice, sunt anulate.

REFUZĂM actuala banalizare a gustului și a savorii prin utilizarea sloganului “la cererea consumatorului” creând o confuzie, deși, se știe că drepturile acestuia sunt apărate de posibilitatea de alegere gustativă completă a produselor și recunoașterea diversității acestora.

SOLICITĂM ca FNDA, necesitatea de a se lua în considerare aspectul senzorial final ca element esențial al calității, oficial recunoscut și garantat de controale precis efectuate și prezentate consumatorului.

SUSȚINEM și asigurăm faptul că, un concept de calitate fără garanția unui gust, al unei savori diversificate legată de tradiția locală, confundă și trădează în același timp așteptările publicului, conducând la construirea unei societăți fără memoria culturii agroalimentare.

PROPUNEM o reflecție serioasă, din partea celor care se ocupă de compartimentul produse tradiționale și deci a legiuitorilor, a responsabililor instituționali dar și consumatorilor să rețină că această problemă, care tutelează și protejează GUSTUL, trebuie să găsească o soluție urgentă. Trebuie să ne unim și să depunem eforturi pentru a pretinde o anumită calitate a produselor din farfurie și nu numai:

                 ESTE NECESAR SĂ PUTEM RECUNOAȘTE PRODUSELE PE CARE LE CONSUMĂM.

 Semnatarii, se obligă să respecte necondiționat conținutul acestui manifest.