Evaluarea senzorială a brânzeturilor

Specialiștii FNDA vă pot oferi diverse informații pentru realizarea evaluării senzoriale a brânzeturilor fabricate sau comercializate de către firma dumneavoastră, în vederea promovării lor cât mai corecte și complete.

Pentru aceasta se va realiza un raport de evaluare senzoriala care va cuprinde informațiile din fișa de evaluare senzorială descriptivă și fișa de evaluare senzorială analitică. În urma completării fișei de evaluare analitică se va realiza graficul spider de stabilire a profilului senzorial al brânzeturilor dumneavoastră. 

Solicitare de evaluare senzorială

Pentru a completa un raport detaliat de evaluare senzorială, avem nevoie de următoarele informații ale solicitantului. Puteți trimite aceste informații pe adresa noastră de email: contact@fnda.ro  sau completând formularul de la sfârșitul acestei pagini.

Informații necesare:

  • Numele solicitantului (persoană juridică)
  • Reprezentantul legal
  • Adresa completă (care sa conțină și cod poștal și țara)
  • Datele de contact (număr telefon, adresă de e-mail, site)
  • Datele de facturare
  • Numele brânzei trimise spre evaluare și o minimă descriere (mod de ambalare, formă, tip lapte, timp de maturare etc.)
  • Caracteristicile fizico-chimice și valorile nutriționale ale brânzei trimise spre evaluare

Fișa de evaluare descriptivă va conține informații detaliate referitoare la aspectul, mirosul și gustul brânzeturilor degustate, precum și modul lor de asociere cu vinuri (dacă se solicită acest aspect). Fișa de evaluare descriptivă va fi întocmită după modelul ONAF (Organizatione Nazionale di Formaggi Italy), recunoscut de FNDA. 

Fișa de evaluare analitică va conține notele de degustare pentru fiecare aspect senzorial al brânzeturilor, care a fost descris detaliat în cealaltă fișă, note stabilite în concordanță cu grila de punctaj utilizată la concursurile internaționale de degustare. In urma acestei fișe se va întocmi profilul senzorial al brânzeturilor degustate.

Fișele de degustare vor fi realizate de minim 2 degustători specializați în Italia, membri FNDA, iar raportul final va fi o medie a acestor rezultate și va fi expediată atât, în fomat fizic și în format electronic.

Vă rugăm să trimiteți brânza pentru care doriți să vă transmitem raportul de profil senzorial, într-o bucata reprezentativă care să contină minim 100 g și care să fie, fie bucată întreagă, fie să cuprindă atât pastă din mijlocul formei, cât și coajă. 

Costurile de realizare a profilului senzorial al brânzeturilor sunt următoarele:

Număr de probe Costuri pentru non-membri FNDA per proba

Costuri pentru membrii

FNDA per proba

O probă 250 euro 200 euro
Doua probe 200 euro 150 euro
Trei și mai multe probe 150 euro 100 euro

 

Facturile vor fi emise în RON la cursul BNR din ziua emiterii facturii.

Președinte,

Marian Timofti