CONTACT

FNDA – Federația Națională a Degustătorilor Autorizați

Legal înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din România.

CIF – 35122655

Sediul Social: Oraș Bragadiru – strada Povernei nr 48-50H

Adresa de corespondenţă: Strada Cornelia 32, sector 4 București

Telefon – 0729 112 011