FNDA – Federația Națională a Degustătorilor Autorizați

Legal înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor din România.

  • CIF – 35122655
  • Sediul Social: Oraș Bragadiru – strada Povernei nr 48-50H
  • Adresa de corespondenţă: Bdul. Mărăști Nr 61, Academia de Științe Agricole și Silvice București, cam. 316
  • Telefon0729 112 011